Actueel Nieuws

Nieuws van de vereniging 2018

April

Oorlogswandelingen met gidsen van de Historische Vereniging Heiloo.

Zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 april zullen gidsen van Oud Heiloo met u wandelen langs memorabele plaatsen in Heiloo.

Wat te denken van de verhalen over de schuttersputjes in het Heilooërbos of de plaats in het gemeentebos waar een Joods echtpaar het leven verloor. En de verhalen over de verzetsstrijders en het Pakhuis Dekker, de vergaderplaats van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten .Er zullen twee gidsen met u mee wandelen, Paul Morsch en Jaap de Graaf, auteur van het boek ‘Heiloo, een dorp in oorlogstijd’.
De wandelingen duren ± 2 uur.
28 april zal in ‘Heiloo Noord’ gewandeld worden en 29 april in ‘Heiloo Zuid’. Beide wandelingen beginnen om 14.00 uur.
Maandag 30 april wandelen we in de avond vanaf 19.00 uur afhankelijk van het aantal wandelaars beide routes.

Start Oudheidkamer Bergeonstraat 30.

Prijs €5,00 inclusief, vooraf koffie/thee en een brochure.

Info: tel: 06 51718363

Het zwembad dat door de Duitsers werd aangelegd bij het Marine-Lazarett op het huidige GGZ terrein

Bevrijdingsfeest in Heiloo bij het gemeentehuis


De middenstand van Heiloo door de jaren heen

Feestelijke opening nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer van Heiloo.

Jaap de Graaf en Jan Ranzijn

Zaterdag 14 april heeft de Historische Vereniging een nieuwe spraakmakende tentoonstelling geopend: ‘De middenstand van Heiloo door de jaren heen’. De openingsplechtigheid werd verricht door de heer Jan Ranzijn. Hij onthulde de banier behorend bij de tentoonstelling. Door al de tentoongestelde historische stukken, winkelattributen, foto’s, advertenties en archiefstukken was het voor de genodigden ongetwijfeld een feest der herkenning. Daarom bleef het nog heel lang gezellig in de Oudheidkamer. Wat te denken van foto’s de middenstand van vóór de tijd dat Winkelhof ’t Loo er was en ook de Zeeweg nog niet was doorgetrokken naar de Heerenweg? De tijd dat Heiloo 23 bakkers, 22 kruideniers 16 melkboeren, 15 groenteboeren rijk was!

Komt het zien in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30 Heiloo, bewondert en verwondert u.

 De toegang is gratis en de koffie/thee staat klaar.

 

Filmpje van de opening van de tentoonstelling: klik HIER

Voor meer foto’s van Josta de Graaf-Gieltjes en Nico Lenting: klik HIER


Korte impressie van de jaarvergadering van de vereniging

Op 11 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De leden konden de conclusie trekken dat de vereniging qua ledental nog steeds groeiende is en ook financieel gezond is. De financiering van de verhuizing naar en inrichting van de nieuwe huisvesting op Landgoed Willibrord  is rond en de vereniging hoopt begin september 2018  het nieuwe onderkomen te kunnen openen met een  tijdelijke expositie over het ‘Melcoterrein’.
Als nieuwe bestuursleden mocht de vereniging de heren Joop Tulp (nu formeel secretaris) en Jacob Ouderkerken begroeten.
Een naamswijziging van Historische Vereniging Oud Heiloo naar Historische Vereniging Heiloo zal serieus worden overwogen.
Na de pauze volgde de interessante lezing van de heer Gerrit Valk over het verblijf van Picasso in Noord-Holland.

Jacob Ouderkerken stelt zich voor; tevens het nieuwe voltallige bestuur

Gerrit Valk met lezing over Picasso in Noord-Holland

Foto’s Dick Slagter


De vereniging present op Open Boerderijdag

Tweede Paasdag was er Open Boerderijdag op de boerderij van Brouwer de Koning op Landgoed Ter Coulster.
Op die dag gingen de koeien voor het eerst dit jaar naar buiten. De koeien waren door het dolle heen en maakten rare sprongen.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten was voor die gelegenheid uitgenodigd om de staldeur te openen.
Door de organisatoren was veel werk van deze dag gemaakt. Er was veel pers en, ondanks het slechte weer, heel veel publiek.
Er was ook en kleine informatiemarkt ingericht met stands. Baduhenna en de Historische Vereniging Heiloo waren aanwezig.
Na het openen van de staldeur door de minister maakte zij nog een rondje langs de stands.
De Historische Vereniging Heiloo heeft haar toen geheel spontaan het boek van de Witte Kerk aangeboden.
Ze accepteerde het boek en leek er blij mee te zijn. Bovendien stelde zij hierover nog wat vragen.

Op de foto staan onder andere de minister Carola Schouten, Bart van der Feen de Lille en Jaap de Graaf, bestuursleden van de Historische Vereniging Heiloo.

  Foto Josta de Graaf-Gieltjes


Maart

Algemene ledenvergadering 2018

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 11 april 2018 in de Ter Coulsterkerk op de Holleweg 111, 1851 KE Heiloo.  (Achter de kerk is voldoende parkeergelegenheid).
De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is geopend om 19.30 uur.
Het avondprogramma bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel omvat de ledenvergadering.
Na de pauze zal de heer G. Valk een lezing verzorgen met als titel: ‘Picasso in Holland
De uitnodigingen voor de jaarvergadering en bijbehorende bescheiden zijn inmiddels aan de leden toegezonden. 
Er zijn nog twee vacante plaatsen in het bestuur. Kandidaten kunnen zich hiervoor aanmelden vóór 5 april 2018 bij het secretariaat.


Februari

Onthulling gerestaureerde schilderij Jan Dekker

Op 24 februari 2018 vond in de Oudheidkamer door de dochter van Jan Dekker, Jannie Baltus-Dekker, de onthulling plaats van een verloren gewaand schilderij van plaatsgenoot en mede-oprichter van Tintoretto, Jan Dekker. Het schilderij is enige tijd geleden aan de vereniging geschonken door Piet van Leijen (overleden)  en was nogal beschadigd en vuil. Daarom moest het gerestaureerd worden.
Via Josta de Graaf-Gieltjes kwam het schilderij in beeld bij Jannie Baltus-Dekker en zij herkende het schilderij als een schilderij van haar vader. Vervolgens heeft Luuk van Raalte ervoor gezorgd dat het schilderij gerestaureerd kon worden bij Atelier Nieuwpoort. Op het schilderij, dat naar alle waarschijnlijkheid in 1943/1944 geschilderd is, staat een boerderij.  Het is de boerderij waar Jan Dekker in de oorlog ondergedoken heeft gezeten. De boerderij zou zijn herkend als de boerderij die heeft gestaan aan de Oosterzijweg nabij de Warmoezierslaan. Maar zeker is dit nog niet. Het schilderij komt niet overeen met een bestaande foto en vertoont meer overeenkomst met de afbeeldingen van de boerderij van Arie Frans op het vroegere nummer 42a aan de Nicolaas Beetsweg. Dit lijkt meer waarschijnlijk omdat op de achterzijde van het schilderij ‘Boerderij Frans’ staat aangegeven. Deze gegevens vragen zeker om nader onderzoek binnen de vereniging.
Dit neemt niet weg, dat het een fraai en mooi gerestaureerd schilderij is.
Naast dit schilderij zijn er meer dan tweehonderd schilderijen in bezit van de familie van Jan Dekker. Ook de vereniging bezit een aantal schilderijen en er bevinden zich ook nog zo’n tien schilderijen in een particuliere collectie. Volgens de kleindochter van de heer Dekker verdienen deze schilderijen het ‘dat er met liefde naar gekeken wordt’.
Het schilderij is, samen met de foto van het schilderij vóór de restauratie, te bezichtigen in de Oudheidkamer van de vereniging

Het schilderij staat klaar voor de onthulling

Onthulling schilderij door Jannie Baltus-Dekker en kleinkinderen

Het prachtig gerestaureerde schilderij van Jan Dekker

Voor meer foto’s: klik HIER

Foto’s Dick Slagter


Terugblik op de lezingen van Piet Stoffers

De afgelopen 5 weken heeft onze vereniging veel bezoekers in de Oudheidkamer mogen ontvangen. Om precies te zijn 162 bezoekers. 
Al deze bezoekers hebben we te danken aan de lezingen van ons lid Piet Stoffers over de Horeca in Heiloo.
Opvallend was dat het nu niet alleen vrouwen waren die op de lezingen afkwamen maar ook veel mannen. Wellicht daaronder de ‘kroegtijgers’ van vroeger? 
Er zijn ongeveer 10 nieuwe leden gemaakt en we hebben vooral veel gezelligheid meegemaakt.
Heel hartelijk dank allemaal, natuurlijk ook de gastvrouwen en gastheren, voor jullie inspanning en toewijding. 
Het waren prachtige weken!!!

Jaap de Graaf, voorzitter


Laatste presentatie over herbergen, kroegen en…..melksalons.

Onze plaatsgenoot Piet Stoffers zal 10 februari om 14.00 uur de laatste presentatie over dit onderwerp verzorgen.

De presentatie duurt ongeveer 1 uur. Reserveren is noodzakelijk.
Meer informatie: zie hieronder.

Inclusief een aandenken en koffie/ thee € 5,00 (geen pin).

Voorzitter Jaap de Graaf heet de aanwezigen welkom

Piet Stoffers bereidt zijn lezing voor


De eerdere presentaties van Piet Stoffers waren een regelrecht succes.
Hieronder kan men foto’s bekijken van zijn voorlaatste presentatie.

Voor meer foto’s: klik HIER

Foto’s Dick Slagter


Januari

Vrijwilligersmiddag 2018

Op 26 januari werd de jaarlijkse vrijwilligersmiddag georganiseerd.
Als locatie werd dit jaar gekozen voor Huize De Dieu aan de Langestraat in Alkmaar.
Het pand, dat in 1744 werd gebouwd door Carel de Dieu en Anna  Bregitta de la Croix, werd deze keer opengesteld voor de vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud Heiloo.

 

Voorzitter Jaap de Graaf heet de vrijwilligers welkom. Bart van der Feen de Lille (re) de gastheer.

De rondleiding

 

Meer foto’s: klik HIER

Foto’s Dick Slagter


Onthulling van gerestaureerd schilderij van Jan Dekker

Enige tijd geleden kwam een verloren gewaand schilderij van onze plaatsgenoot en mede-oprichter van Tintoretto, Jan Dekker in het bezit van de Historische Vereniging Oud Heiloo.
Helaas was het schilderij nogal beschadigd en vuil en daarom moest het gerestaureerd worden.
Na het bekijken van het schilderij heeft de heer Nieuwpoort van Atelier Nieuwpoort aangeboden het schilderij te restaureren.
En nu is het klaar en erg mooi geworden!!!
Op zaterdag 24 februari zal het schilderij onthuld worden door de dochter van Jan Dekker, Jannie Baltus-Dekker.
Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn op zaterdag 24 februari 2018 om 15.30 uur in de Oudheidkamer van Heiloo,  Bergeonstraat 30


Extra presentaties over herbergen, kroegen en…..melksalons.

Onze plaatsgenoot Piet Stoffers, bekend van o.a zijn boek ‘Heiloo, toen het dorp nog dorp was,’ zal nog twee extra presentaties geven over het verleden en (in mindere mate) het heden van de horeca in Heiloo.

De presentatie, een visuele tocht door Heiloo, zal worden verlevendigd met historische beelden. En zo zal de middag voor de niet piepjonge Heilooërs een feest der herkenning worden. De wel piepjonge Heilooërs zullen verbaasd zijn over de grote hoeveelheid horecagelegenheden in vroeger tijden in Heiloo. Na afloop van de presentatie zullen er in de Oudheidkamer vast veel herinneringen opgehaald kunnen worden.
Iedereen die heeft ingetekend is  allen zeer welkom  vanaf 14.00 uur in de Oudheidkamer in de Bergeonstraat 30 te Heiloo. 
De presentatie duurt ongeveer 1 uur. Reserveren is noodzakelijk.
De lezingen worden gehouden op zaterdag 3 en 10 februari.

email: p.w.morsch@ziggo.nl tel. 0651718363
Inclusief een aandenken en koffie/ thee € 5,00 (geen pin).


Nieuwe Straatnamen

Onze vereniging zal voortaan door de Gemeente Heiloo worden betrokken bij de keuze van nieuwe straatnamen. Het bestuur heeft hiervoor al een paar personen benaderd met de bedoeling dat zij in samenspraak tot voorstellen komen . Inmiddels heeft de hiermee belaste gemeentefunctionaris de vereniging benaderd met betrekking tot de naamgeving van twee nieuwe straatnamen nabij de Krommelaan.


Presentatie over herbergen, kroegen en…..melksalons.

Onze plaatsgenoot Piet Stoffers, samen met Jan de Gruijter bekend van o.a hun boek ‘Heiloo, toen het dorp nog dorp was,’ zal een presentatie geven over het verleden en (in mindere mate) het heden van de horeca in Heiloo.

De presentatie, een visuele tocht door Heiloo, zal worden verlevendigd met historische beelden. En zo zal de middag voor de niet piepjonge Heilooërs een feest der herkenning worden. De wel piepjonge Heilooërs zullen verbaasd zijn over de grote hoeveelheid horecagelegenheden in vroeger tijden in Heiloo. Na afloop van de presentatie zullen er in de Oudheidkamer vast veel herinneringen opgehaald kunnen worden.
Iedereen die heeft ingetekend is  allen zeer welkom  vanaf 14.00 in de Oudheidkamer in de Bergeonstraat 30 te Heiloo. 
De presentatie duurt ongeveer 1 uur. Reserveren was noodzakelijk.
De lezingen van zaterdag 13, 20  en 27 januari zijn volgeboekt.
email: p.w.morsch@ziggo.nl tel. 0651718363
Inclusief een aandenken en koffie/ thee € 5,00 (geen pin).


Rondleidingen Nijenburg

De rondleidingen op landgoed Nijenburg zullen ook in 2018 weer plaatsvinden.
Op de zondagen zijn er nu weer twee rondleidingen: om 11.00 en 13.30 uur.
De data hiervoor zijn voor het eerste halfjaar:

4 en 18 maart om 11.00 en 13.30 uur

1 en 15 april om 11.00 en 13.30 uur

6 en 20 mei om 11.00 en 13.30 uur

3 en 17 juni om 11.00 en 13.30 uur

1 en 15 juli  om 11.00 en 13.30 uur

5 en 19 augustus   om 11.00 en 13.30 uur 

Voor groepen zijn er ook woensdagochtenden beschikbaar voor een rondleiding.
Hiervoor zijn de volgende data vastgesteld:

7 en 21 maart

4 en 18 april

2 en 16 mei

6 en 20 juni

4 en 18 juli

8 en 22 augustus

De rondleidingen kosten €7,50 p.p. (geen pin). Dit is inclusief koffie of thee en heel bijzonder, in de oude keuken!
De rondleidingen worden georganiseerd voor leden en niet-leden maar lid worden kan natuurlijk altijd!
Meer informatie: Tel. 06 51718363.

Nieuws van 2017: klik HIER


 

Voor nieuws uit eerdere jaren: klik HIER

..Naar web