ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

De Historische Vereniging  Heiloo staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 5215420. Giften aan dergelijke instellingen zijn fiscaal aftrekbaar.

Met ingang van 1 januari 2014 moeten diverse gegevens van deze instellingen op de website vermeld staan.

Naam

Historische Vereniging  Heiloo

KvK dossiernummer

40635939

Contactgegevens

Historische Vereniging Heiloo
p/a Willibrordus Business Centrum
Kennemerstraatweg 464
1851 NG HEILOO
Tel. 06-51718363

Secretariaat:
J. Tulp
Kennemerstraatweg 192
1851 AW Heiloo
072-5338610

Website: www.oudheiloo.nl

e-mailadres: oudheiloo@oudheiloo.nl

Bestuurssamenstelling

(zie link bestuur onder organisatie)

Beloningsbeleid

De Historische Vereniging Heiloo kent geen beloningen toe

Doelstellingen

(zie link doelstellingen en activiteiten onder organisatie)

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

(zie link doelstellingen en activiteiten onder organisatie)


Ja
arverslag 2016

Exploitatie-overzicht en Balans 2016