ANBI-gegevens

De Historische Vereniging Oud Heiloo staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 5215420. Giften aan dergelijke instellingen zijn fiscaal aftrekbaar.

Met ingang van 1 januari 2014 moeten diverse gegevens van deze instellingen op de website vermeld staan.

Naam

Historische Vereniging Oud Heiloo

KvK dossiernummer

40635939

Contactgegevens

Oudheidkamer: Bergeonstraat 30

1851 KB Heiloo

Tel. 0725320332

Secretariaat (tijdelijk) : p/a Graaf, J.P. de 

Van Vladerackenlaan 6
1852 CE  Heiloo
072-5334185

Website: www.oudheiloo.nl

e-mailadres: oudheiloo@oudheiloo.nl

Bestuurssamenstelling

(zie link bestuur onder organisatie)

Beloningsbeleid

De Historische Vereniging Oud Heiloo kent geen beloningen toe

Doelstellingen

(zie link doelstellingen en activiteiten onder organisatie)

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

(zie link doelstellingen en activiteiten onder organisatie)

  Jaarverslag 2014

  Exploitatie-overzicht en Balans 2016