Jaargang Nummer Maand Jaargang Pagina Artikel   Auteur
1 1 Februari 1976 5 De fysische gesteldheid van Heiloo   P.Wijn
1 1 Februari 1976 11 Rondom de Witte Kerk   H.E.Oostendorp
1 2 Oktober 1976 2 De bewoningsgeschiedenis van Heiloo tot 1800   P.Wijn
1 2 Oktober 1976 13 Rondom de Witte Kerk (vervolg)   H.E.Oostendorp
1 2 Oktober 1976 15 Reglement voor den schoolmeester van Heyloo en Oesdom van 1 juni 1756   H.E.Oostendorp
2 1 Juni 1977 3 Sint Willibrord   H.E.Oostendorp
2 1 Juni 1977 7 Maatregelen tegen brand (rond 1760)   P.H.J. van Loon
2 1 Juni 1977 11 De tramlijn Haarlem-Alkmaar   H.E.Oostendorp
2 1 Juni 1977 15 De Gemeentelijke bestuurders Vanuit het heden naar het verleden - De Burgemeesters   P.H.J. van Loon
2 2 December 1977 2 De Abdij van Egmond en haar relatie tot Heiloo (resumé)   Pater Hof
2 2 December 1977 9 Het Raadhuis   A.A.Veer
2 2 December 1977 13 Vijftig jaar Willibrorduskerk   W.A.M.Admiraal
2 2 December 1977 18 De Gemeentelijke bestuurders Vanuit het heden naar het verleden - De Schouten   P.H.J. van Loon
3 1 Mei 1978 3 Korenmolen "De Blinker"   N.J.Speur
3 1 Mei 1978 8 Gerrit van den Bosch en de Willibrordusput   J.Bertrand
3 1 Mei 1978 12 De Brandspuit (1823)   P.H.J. van Loon
3 1 Mei 1978 13 "Heiloo nog lang niet ontaard in een tweede Oss!"   N.Majolée
3 1 Mei 1978 15 Beknopte bilbiografie van Heiloo, samengesteld uit tijdschriftartikelen   A.A.Veer
3 2 December 1978 4 De Oude Pastory - Oudheidskamer   NN
3 2 December 1978 6 Iets over het oudste archiefstuk uit het archief van de Gemeente Heiloo   A.A.Veer
3 2 December 1978 13 Heer George van Cats en de Zandersloot   W.A.Fasel
3 2 December 1978 17 Dorpsroddel   P.A.
3 2 December 1978 18 De Vloek   P.A.
4 1 Mei 1979 3 De Fontein   Het Bestuur
4 1 Mei 1979 4 Nijenburg en zijn bewoners   NN
4 1 Mei 1979 8 De Kerkebuurt in het begin van deze eeuw   N.J.Speur
4 1 Mei 1979 14 Tijdrekenkunde in kort bestek   A.A.Veer
4 1 Mei 1979 20 Het "Baker-liedje" van Heiloo   NN
4 2 December 1979 2 "Heiloo in prenten en kaarten", een beschrijving van inhoud van de tentoonstelling   J.A.Rombach en N.J.Speur
5 1 Mei 1980 1 Kerstmenu 1942 voor vier personen   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 3 Waar bleven de bomen aan de Kennemerstraatweg   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 7 Overval op het Gemeentehuis in Heiloo mislukte   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 8 Overval op het Distributiekantoor door de K.P. Alkmaar   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 10 Luchtbeschermingsdienst Heiloo   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 13 Pro Justitia   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 16 Inleveren, vorderen en gewoon inpikken was de regel in de oorlogsjaren   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 23 Het ontruimen van woningen   R.Vennik-Gelderblom
5 1 Mei 1980 24 Heel vaak werden de Duitsers op een dwaalspoor gezet   R.Vennik-Gelderblom
5 2 December 1980 28 Katten en de Kattenberg   Uit:Tijdschr."Buiten" 04-01-1908
5 2 December 1980 31 Oud Heiloo en de Amateur-archeoloog   A.Lawant
5 2 December 1980 33 Antje, de warme bakkersvrouw van Heiloo   D.Bos
5 2 December 1980 43 De Oude Knegt   NN
5 2 December 1980 45 Register personen en zaken afgelopen tien afleveringen Heilooer Cronyck   NN
6 1 Juli 1981 2 (Brandweer:) Brandkeuren van Heiloo   P.Wijn
6 1 Juli 1981 5 (Brandweer:)  Hoe het in het begin van deze eeuw ging   N.J.Speur
6 1 Juli 1981 10 (Brandweer:)  De oprichting en de oorlogsjaren   N.J.Speur
6 1 Juli 1981 14 (Brandweer:)  Tot aan het vijfentwintigjarig jubileum   J.van den Kommer
6 1 Juli 1981 23 (Brandweer:)  De laatste vijftien jaar   T.Rozing
6 1 Juli 1981 28 (Brandweer:)  Legenda van Sint Florianus   NN
6 1 Juli 1981 29 (Brandweer:)  Naamlijst van personen   NN
6 2 December 1981 35 Een Oude Heiloosche Familie   W.A.Spaans
6 2 December 1981 38 De Heilooer ijsbaan   J.van den Kommer
6 2 December 1981 44 Openluchtbijeenkomsten in de eerste helft van deze eeuw in Heiloo   N.J.Speur
6 2 December 1981 44 Bij de Kattenberg   N.J.Speur
6 2 December 1981 45 Ter Coulster   N.J.Speur
6 2 December 1981 45 Nijenburg   N.J.Speur
6 2 December 1981 46 Vliegfeest   N.J.Speur
6 2 December 1981 54 Kalksovenweg   N.J.Speur
7 1 1982 11 De Kring van Heiloo   M.Mathijsen
7 1 1982 33 Johannes Petrus Hasebroek   M.Mathijsen
7 1 1982 40 Beets en Heiloo   M.Mathijsen
7 1 1982 44 Johannes Kneppelhout   M.Mathijsen
7 1 1982 50 Elisabeth Johanna Hasebroek   M.Mathijsen
7 1 1982 54 Anna Louisa Geertruida Toussaint   M.Mathijsen
7 1 1982 59 Everhardus Johannes Potgieter   M.Mathijsen
7 1 1982 64 Willem Jacobsz. Hofdijk   M.Mathijsen
7 1 1982 69 Catalogus   M.Mathijsen
7 1 1982 111 Bij het Noord-Hollandsch kanaal (J.P.Hasebroek)   M.Mathijsen
7 1 1982 114 De Doodenlaan te Heilo   M.Mathijsen
7 1 1982 116 Het putje van Heilo   M.Mathijsen
7 1 1982 119 Een landschap bij maneschijn   M.Mathijsen
7 1 1982 128 Het putje van Heiloo (N.Beets)   M.Mathijsen
7 1 1982 129 In de diligence   M.Mathijsen
7 1 1982 135 Heiloo   M.Mathijsen
7 1 1982 136 Holland   M.Mathijsen
7 1 1982 139 In "'T Bosch van Nyenburgh"   M.Mathijsen
7 1 1982 145 Onder de linde   M.Mathijsen
7 1 1982 147 Elegie   M.Mathijsen
7 1 1982 147 Lief Heilo   M.Mathijsen
7 1 1982 149 Kalender van bezoek   M.Mathijsen
8 1 Januari 1983 1 Expositie Alkmaarse bodemvondsten   J.Stam & M.Corbié
8 2 Juni 1983 1 Het Huis Ter Coulster bij Heiloo   J.H.Rombach
9 1 1984 1 Pieter van Foreest De Hollandse Hipocrates 1521 - 1597   H.A.Bosman-Jelgersma
9 2 December 1984 52 Dorpsleven in Heiloo, 40 à 50 jaar geleden   C.Hoogvorst
9 2 December 1984 57 Heiloo of het Baduhennawoud?   G.G.M.Tjaden
10 1 Januari 1985 4 Harmonie en Fanfare Heiloo   R.Vennik-Gelderblom
11 1 Januari 1987 4 Nijenburg te Heiloo   J.H.Rombach
12 1 Januari 1989 4 Hollandse Liedjes Nicolaas Beets   M.Mathijsen & G.Heemskerk
13 1 December 1991 1 Villa Blockhove   C.H. van de Weide-de Lange
13 1 December 1991 10 Blokhuis Lutine   NN
13 1 December 1991 12 Landgoed Nijenburg   R.Snethlage
14 1 November 1992 1 Archeologie in Heiloo   T. de Ridder
- - December 1995 1 Heiloo voor Willibrord, Het archeologische verhaal over de vroegste strandwalbewoners   T. de Ridder
- - Mei 1997 37 Het oorlogsmonument op Het Groentje   W.M.A.Admiraal & J.J.Dekker
- - Mei 1997 46 Zo maar een herinnering (radiotoestel De Rooy)   NN
- - Mei 1997 47 Bosbranden in Heiloo?   J.Bakker
- - Mei 1997 49 De Kennemerstraatweg hoek Van Aostastraat, Een foto met herinneringen   NN
- - Mei 1997 52 Jaarverslag 1993 van de Archeologische Werkgroep Heiloo (met resultaten)   T.de Ridder
- - December 1999 57 De Kennemerstraatweg hoek Van Aostastraat, Een foto met herinneringen (2)   NN
- - December 1999 60 Gebouw "Cornelius" behouden   NN
- - December 1999 63 Van Caendorp tot Kaandorp   NN
- - December 1999 75 Verslag van de Archeologische Werkgroep Heiloo (met resultaten)   A.Haverman & T.de Ridder
1 1 December 2007 3 De Heylooer Cronyck verneiuwd   Redactie
1 1 December 2007 4 De Canon van Heiloo   Redactie
1 1 December 2007 5 De Kring van Heiloo   W.Buwalda
1 1 December 2007 11 Het vliegveld van Heiloo   P.Kuijper
1 1 December 2007 18 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Stationsweg - hoek Heerenweg)   Redactie
2 1 Juni 2008 7 Inleiding: Sic transit… (Afscheid Oude Pastory)   W.Buwalda
2 1 Juni 2008 8 1. De Historie tot 1787: pastoors en predikanten   W.Buwalda
2 1 Juni 2008 10 2. Het tijdperk van 1787 tot circa 1900: beroemde bouwmeester, bekende bewoners   W.Buwalda
2 1 Juni 2008 17 3. De pastorie van circa 1900 tot 1956: markante predikanten   W.Buwalda
2 1 Juni 2008 21 4. Het bejaardenhuis 'De Oude Pastorij' 1956 - 1979   W.Buwalda
2 1 Juni 2008 24 5. 1979 - 2008: een andere bestemming   W.Buwalda
2 1 Juni 2008 28 6. Wat zal de toekomst brengen   W.Buwalda
2 1 Juni 2008 31 Exposities van de Vereniging Oud Heiloo gehouden in De Oude Pastorij   W.Buwalda
2 2 December 2008 4 De St.Willibrordusstichting   D.C.T.Slagter
2 2 December 2008 12 Opmerkelijke vondst in het Regionaal Archief Alkmaar   Redactie
2 2 December 2008 16 Een curieuze kerststal in de oudheidkamer   W.Buwalda
2 2 December 2008 20 De Kerkebuurt in het begin van de 20e eeuw   W.Buwalda
2 2 December 2008 25 De familie Bloemhoff   Redactie
2 2 December 2008 26 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Kerkelaan - evangelisatiegebouw)   Redactie
2 2 December 2008 28 Voor u gelezen ('Heiloo, toen het dorp nog dorp was')   W.Buwalda
3 1 en 2 Augustus 2009 4 Onze Lieve Vrouw Ter Nood door de eeuwen heen   P.Kuijper
3 1 en 2 Augustus 2009 19 Prehistorische bewoning in Heiloo   S.Lange
3 1 en 2 Augustus 2009 34 Plaatselijk bestuur in Heiloo in vroeger tijden   W.Buwalda
3 1 en 2 Augustus 2009 37 Vergeten schouten van Heijloo en Oesdom   P.Louter
3 1 en 2 Augustus 2009 40 Schouten van Heiloo   G.Luth
3 1 en 2 Augustus 2009 45 Crol, speurtocht naar een naam   H.G. ten Berge
3 1 en 2 Augustus 2009 46 Voor u gelezen (Over de dagboeken van Frederica Fontein Verschuir)   W.Buwalda
3 1 en 2 Augustus 2009 48 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Stationsweg 115 - Gezellenhuis)   Redactie
3 1 en 2 Augustus 2009 50 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Kapellaan - Café St. Willibrord)   Redactie
4 1 Augustus 2010 4 Heiloo in de Tweede Wereldoorlog   V.Bakker & W.Buwalda & P.Kuijper
4 1 Augustus 2010 19 Opmerkelijke vondst in kasteel-museum Sypesteyn   P.Kuijper
4 1 Augustus 2010 22 Onderzoek naar object in de Oudheidkamer Heiloo   P.Kuijper
4 1 Augustus 2010 25 Bespiegeling over de naamgeving van het putje van Kapel   A.P.Koeman
4 1 Augustus 2010 26 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Het Maalwater en gemalen)   Redactie
4 1 Augustus 2010 28 Nieuwe straatnamen in Heiloo   D.C.T.Slagter
4 1 Augustus 2010 31 Het Volksbadhuis   P.Bussen
4 1 Augustus 2010 35 Voor u gelezen (Heilo in:'De stadt Alkmaer met haare dorpen')   W.Buwalda
4 2 December 2010 3 De betekenis van Willibrord voor Heiloo   W.Buwalda
4 2 December 2010 13 De eerste steen geplant   W.Schotvanger
4 2 December 2010 18 Drie historische onderwerpen in Heiloo-Noord   V.Bakker
4 2 December 2010 22 Schouten van Heiloo 1775 - 1810   J.Laarman
4 2 December 2010 24 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Willibrordusput bij Witte Kerk)   Redactie
4 2 December 2010 26 Naar aanleiding van… (Oorlog - Vliegfeesten - De Eglantier - Nijenburg)   W.Buwalda
5 1 Aug/Sept 2011 4 Cornelis van Foreest en zijn boeken op Nijenburg   P.J.Tomson
5 1 Aug/Sept 2011 12 De collectie wordt openbaar   N. van Foreest
5 1 Aug/Sept 2011 15 De herkomst van de naam Nijenburg   W.Buwalda
5 1 Aug/Sept 2011 18 De restauratie is voltooid   W.Buwalda
5 1 Aug/Sept 2011 21 Dikke Kees, Mooie Jeannette en Dooie Dirkie   C.Klinkert
5 1 Aug/Sept 2011 24 Nijenburg te Heiloo   P.T.E.E.Rosenberg
5 1 Aug/Sept 2011 33 Brandpreventie van grootvader Herpert   N.Tomson
5 1 Aug/Sept 2011 34 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Nijenburg)   Redactie
5 2 December 2011 3 De grenspalen van Heiloo   D.C.T.Slagter
5 2 December 2011 9 De begraafplaats van de Willibrordusstichting   D.C.T.Slagter
5 2 December 2011 12 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Kruispunt t.o. van de Witte Kerk)   Redactie
5 2 December 2011 14 De ramp van 1953 en Heiloo   P.Bussen
5 2 December 2011 17 Noten gezocht (n.a.v. Kalksovenweg)   V.Bakker
5 2 December 2011 19 Heiloo, een dorp in oorlogstijd (t.g.v. uitgave boek)   Redactie
5 2 December 2011 20 Politie in Heiloo   Redactie
5 2 December 2011 22 Het poppenhuis van Nijenburg   Redactie
6 1 Juni/Juli 2012 3 De veelbewogen geschiedenis van het klooster De Blinken   Redactie
6 1 Juni/Juli 2012 8 Nogmaals Willibrord   W.Buwalda
6 1 Juni/Juli 2012 11 De theekoepel van Ter Coulster   Redactie & B.van der Feen de Lille & M.van Lente
6 1 Juni/Juli 2012 12 Afgegraven houtwal verborg vroegmiddeleeuwse boerderij   W.Buwalda
6 1 Juni/Juli 2012 15 Agatha van Foreest in Hoorn   T.Coppens
6 1 Juni/Juli 2012 17 Onverschrokken verzetsman in Heiloo (Matthijs Zonderhuis)   Redactie
6 1 Juni/Juli 2012 18 Zo was 't, zo is 't nu en… zo wordt 't in Heiloo (Kruispunt Westerweg - Stationsweg)   Redactie
6 1 Juni/Juli 2012 20 Gemeente stoot de Hutkoffer af   Redactie
6 2 December 2012 3 Fietspad van Heiloo naar Egmond   J. de Gruijter
6 2 December 2012 6 Buitenhuizen   W.Buwalda
6 2 December 2012 11 De grisalles van het Huis Nijenburg   I. van den Berg
6 2 December 2012 17 Een zaak met een luchtje in 1931   J. de Gruijter
6 2 December 2012 21 Uitgebreide en vernieuwde rioolwaterzuiverings-installatie 2012 in Heiloo   Redactie
6 2 December 2012 22 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Pastoor van Muijenweg)   Redactie
6 2 December 2012 24 Bibliotheek Heiloo bestaat 50 jaar   Redactie
7 1 Aug/Sept 2013 3 De crisisjaren, deel 1, 1930 - 1935: van kwaad tot erger   J. de Gruijter
7 1 Aug/Sept 2013 10 De crisisjaren, deel 2, 1936 - 1940: Armoede als voorpost van de Tweede Wereldoorlog   J. de Gruijter
7 1 Aug/Sept 2013 14 Nogmaals Agatha van Foreest   C.Boon & Redactie
7 1 Aug/Sept 2013 16 De oorsprong van de naam Oesdom   A.P.Koeman
7 1 Aug/Sept 2013 17 De gevelsteen van het vroegere postkantoor aan de Heerenweg   D.C.T.Slagter
7 1 Aug/Sept 2013 18 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Postkantoor Zeeweg & Het Knooppunt)   Redactie
7 1 Aug/Sept 2013 20 Heyloo Bier: Ter Coulster Dubbel   Redactie
7B 1 Aug/Sept 2014 1 Het Pronkpoppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg   M.Content
7 2 December 2013 3 De huiskamer van Heiloo   M.Sanstra-Veenis & J. de Gruijter
7 2 December 2013 9 De crisisjaren 1930 - 1940   J. de Gruijter
7 2 December 2013 12 Wandelkaart van Heiloo circa 1923   Redactie
7 2 December 2013 16 De Varnebroekermolen   W.Buwalda
7 2 December 2013 17 Heiloo onder dak' is een voltreffer (boekbespreking)   Redactie
7 2 December 2013 18 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Vóór de Witte Kerk)   Redactie
7 2 December 2013 20 Altaarstuk Willibrorduskerk gerestaureerd   I. van den Berg
8 1 Juni/Juli 2014 3 Het Heilooer altaarstuk   I.Blekemolen-van den Berg
8 1 Juni/Juli 2014 8 De soap van de woning van burgemeester Kalff   J.de Gruijter
8 1 Juni/Juli 2014 13 Het zaadhuis van Heiloo krijgt een nieuwe bestemming   W.Buwalda
8 1 Juni/Juli 2014 18 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Kennemerstraatweg - Tolhuis)   Redactie
8 1 Juni/Juli 2014 20 Leven en werken op de Willibrordusstichting 1960- 1970   D.C.T.Slagter
8 1 Juni/Juli 2014 25 De preekstoel   W.Buwalda & V.Bakker
8 1 Juni/Juli 2014 27 Zonsondergang Ronde O  -21 juni   F.Jansen & Redactie
8 2 December 2014 5 Het verleden herleeft, veertig jaar "Oud Heiloo'   W.Buwalda
8 2 December 2014 21 Heiloo en de Beeldenstorm (1566)   S.Wassing
8 2 December 2014 31 Archeologisch onderzoek tussen Kennemerstraatweg en Hoogeweg   S.Lange
8 2 December 2014 48 De wateren, polders en molens rond Heiloo   E.Zwijnenburg en B.Slooten
8 2 December 2014 66 Schetsen uit Heiloo in het eerste jaar na de bevrijding   J.de Gruijter
9 1 juli/augustus 2015 3 De wateren, polders en molens aan de Oostzijde van Heiloo - Deel 1   E.Zwijnenburg en B.Slooten
9 1 juli/augustus 2015 10 De Huiskamer van Heiloo   M.Sanstra-Veenis
9 1 juli/augustus 2015 16 De Gerefomeerde kerk van Heiloo   I.Blekemolen-van den Berg en Jan de Gruijter
9 1 juli/augustus 2015 20 Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2 en De Hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo   Redactie
9 1 juli/augustus 2015 22 Zo was 't, zo is het nu in Heiloo (Stationsplein)   Redactie
9 1 juli/augustus 2015 24 Enkele opmerkelijke advertenties uit het verleden   Redactie
9 2 December 2015 3 Wanneer het yser gloeyt te midden in de kolen   P.Bussen
9 2 December 2015 13 De wateren, polders en molens aan de Oostzijde van Heiloo - Deel 2   E.Zwijnenburg en B.Slooten
9 2 December 2015 22 Zo was 't / zo is 't nu in Heiloo (Zuiderloo)   Redactie
9 2 December 2015 24 Nieuwpoort, Vier Staten en Zandersloot   W.Buwalda en J.de Gruijter
9 2 December 2015 32 Nieuwe straatnamen in Heiloo   D.Slagter m.m.v. W.Buwalda
9 2 December 2015 40 Ypenstein of Ilpenstein?   Redactie
10 1 Augustus 2016 3   Van wie was toch die sabel   P.Stoffers en J. de Graaf-Gieltjes
10
1 Augustus 2016 9   Landgoed Nijenburg, de roem en de glorie van Kennemerland   J. van der Giessen en J. de Gruijter
10 1 Augustus 2016 13   In de voetsporen van een wandelpionier (Jacobus Craandijk 1834-1912)   J. de Gruijter en I.Blekemolen-van den Berg
10 1 Augustus 2016 16   Het dialect van Heiloo   W.Buwalda
10 1 Augustus 2016 22   Zo was 't / zo is 't nu in Heiloo   H.Ruiter en W.Buwalda
10 1 Augustus 2016 24   Advertenties uit de 19e eeuw   Redactie
10 2 December 2016 3   Het jubileum van burgemeester Jhr. N. van Foreest   J. de Gruijter en I.Blekemolen-van den Berg
10 2 December 2016 9   De Heiloose geitenfokvereniging   J. de Gruijter
10 2 December 2016 14   Zo was 't / zo is 't nu in Heiloo   Redactie
10 2 December 2016 16   De herdenkingsbomen in Heiloo   J. van der Giessen en D.Slagter
10 2 December 2016 Bijlage   Over de balk die alles zag en waarom Buk-Buk Buk-Buk heet   R. Alphenaar en J. de Graaf-Gieltjes
11 1 Juni 2017 3   Het Delensbos, een tuin van verwondering   I.Blekemolen-van den Berg
11 1 Juni 2017 10   Na de Juliaantjes weer nieuw leven aan de Hoogeweg   H. den Ouden
11 1 Juni 2017 13   Een volkstelling te Heiloo in 1811   Th. Bakker
11 1 Juni 2017 17   Houtwallen, hagen en houtsingels in Heiloo   A. van Breugel
11 1 Juni 2017 20   De Rimboe aan de Holleweg   J. de Gruijter en D.Slagter
11 1 Juni 2017 26   Zo was 't / Zo is 't   Redactie
11 1 Juni 2017 28   Advertenties uit de Uitkijkpost 1952   Redactie
 
Opmerking: in het overzicht is niet het voorwoord van de uitgaven opgenomen omdat dit vrijwel standaard is.
Samengesteld door Dick Slagter, 28 juni 2017