Historie Algemeen

     
De Canon van Nederland   Regionaal Archief Alkmaar
Het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven   Het Regionaal Archief bewaart de archieven en de cultuurhistorische documentaire collecties van  deelnemende gemeenten.
     
Archeologie Startpagina   Noord-Hollands Archief  
Website met veel links naar andere sites die met archeologie te maken hebben.   Het Noord-Hollands Archief is het historisch informatiecentrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem
     
Geschiedenisbank Noord-Holland   Cultureel Erfgoed Noord-Holland
De website is een geschiedenis-portaal van de provincie Noord-Holland.   De website heeft als doel de geschiedenis tot leven brengen.
     
Beeldbank Noord-Holland   Archiefen.nl
Men kan op deze site zoeken naar oude foto's, prentbriefkaarten, tekeningen, prenten en kaarten van plaatsen en gebeurtenissen in Noord-Holland, van de 16e eeuw tot heden.
  Zoekmogelijkheid in meer dan 40 archiefdiensten
Wat was waar   Beeldbank Cultureel Erfgoed Nederland
Een interactieve pagina met veel oud kaartmateriaal.   Dit is de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via deze website kan iedereen foto’s en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. Deze beeldbank ontsluit ongeveer een half miljoen afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt.
     
Topo Tijdreis   Cultureel Erfgoed
Over 200 jaar topografie, gerealiseerd door het Topographisch Bureau

 

  Website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed