Heiloo en Noord-Holland Algemeen

     
Adresboeken van Heiloo   Heiloo-Online
Diverse adresboeken van Heiloo, aanwezig in het Regionaal Archief te Alkmaar   Lokale website van Heiloo met veel adressen van andere websites
     
Krantenarchief   Noord-Holland
Diverse Noordhollandse kranten, aanwezig in het Regionaal Archief te Alkmaar   Website van de Provincie Noord-Holland en de subsidieregels in het kader van cultuureducatie voor onder andere basisscholen.
     
     
Canon Waterstaatgeschiedenis HHNK   Koninkrijk der Nederlanden (digitaal)
‘Natte’ historie Noorderkwartier in 30 hoofdmomenten   Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong wordt door het NIOD digitaal aangeboden
     
Biax Consult   Uitkijkpost 1952 tot 2008
20 Archeologische Onderzoekrapporten over Heiloo   Aanwezige uitkijkposten bij Regionaal Archief te Alkmaar van 1952 tot 2008
     
Heiloo en Regionaal Archief Alkmaar   Gemeentegeschiedenis Heiloo
Het Werkgebied van RAA t.o.v. Heiloo   Bestaan van Heiloo van oudsher tot heden
     
Foto bij Regionaal Archief Alkmaar   Zoekplaatjes
Foto's geplaatst bij Flickr

  Site t.b.v. opsporen onbekende gegevens van foto's
FamilySearch Catalog   Erfgoedcentrum NL Kloosterleven
Inzien oude registers   Informatie zoeken over kloosterleven in Nederland
     
Kadastrale kaarten 1811-1832   Ruimtelijke Plannen
O   Ruimtelijke plannen opzoeken