Nieuwsbrieven 2017  
     
 
 
 

Nieuwsbrief juni 2017

 

Cronyck juni 2017

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitgave van de nieuwe Heylooer Cronyck, 11e jaargang no.1. Hierin treft u zeer lezenswaardige artikelen over het Delensbos, de Rimboe, de houtwallen, de volkstelling Heiloo in 1811 en 100 jaar Juliaantjes.

 

Bestuurswisseling

Zoals u in onze brief van 11 juni al kon lezen verlaat mevrouw Marion Ouwendijk het bestuur. Wel blijft ze haar activiteiten voor de Cronyck, de PR en de expositiecommissie voortzetten tot de definitieve verhuizing.

We zijn blij u te kunnen melden dat de heer Jacob Ouderkerken bereid is gevonden om kandidaatbestuurslid te worden. Hij heeft een rijke bestuurservaring en u kent hem vast en zeker als voormalig wethouder van ons dorp.

 

Uit & Zo

Onze vereniging doet weer mee aan Uit & Zo. Dit is de startmarkt 2017/18 voor het verenigingswerk van ons dorp. Deze wordt gehouden rondom de bibliotheek op zaterdag 2 september. We staan op de markt en verzorgen presentaties in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk.

 

Monumentendagen 2017: boeren, burgers en buitenlui

Een week later, op 9 en 10 september, zijn er de Open Monumentendagen. Dit jaar vormen ‘Boeren, burgers en buitenlui’ het thema. De Oudheidkamer is beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00.

 

Straatnamenboek

Op 8 of 9 september, de exacte datum is nog niet bekend, presenteert oud-bestuurslid de heer Dick Slagter het nieuwe straatnamenboek van ons dorp. Het betreft een volledig bewerkte en aangevulde uitgave van het boek van de heer H.E.Oostendorp uit 1987. Alle straatnamen van Heiloo worden hierin op heldere wijze door de heer Slagter verklaard. Te zijner tijd wordt de leden van de vereniging aangeboden het boek tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.

 

Meer dan 1000 jaar Witte Kerk Heiloo

In november verschijnt een boek met deze naam. Dit lijvige, rijk geïllustreerde boek -ongeveer 250 pagina’s-  geeft veel wetenswaardigheden prijs over hét icoon van ons dorp: de Witte Kerk. Onze voorzitter Jaap de Graaf schrijft dit met medewerking van de Stichting Witte Kerk, Stichting Baduhenna en onze vereniging. Het betreft een echte aanrader voor onze leden en vele anderen. U kunt met uw verlanglijstje voor de feestdagen dus al een begin maken.

 

Nijenburg

De rondleidingen in Nijenburg genieten al jarenlang een grote belangstelling. De data van de rondleidingen kunt u vinden op onze website.

 

Vrijwilligers

Een grote groep vrijwilligers is actief voor onze vereniging. Dankzij hen ziet de Oudheidkamer er fantastisch uit, ze zijn actief bij rondleidingen, verzorgen de Cronyck, bezorgen u de post, zijn gastheer/-vrouw enzovoort. Het bestuur kan hen niet genoeg in het zonnetje zetten.