Nieuwsbrieven 2018

Nieuwsbrieven 2018


Nieuwsbrief juni 2018

Geacht lid,

Hierbij ontvangt u de eerste Cronyck van 2018. U vindt van de hand van Piet Stoffers een artikel over de horeca van ons dorp. Hij trok met zijn presentatie hierover volle zalen in de Oudheidkamer. Jan de Gruijter schreef een bijdrage over Marie Jungius, een veelzijdige in Heiloo geboren onderwijzeres, die haar sporen in de vrouwenbeweging achterliet. Ina Blekemolen schreef een leuk artikel over Joan Praetorius. Hij is in Heiloo woonachtig geweest en werkte als couturier onder andere voor ons
Koninklijk Huis. Ook is een kort artikel opgenomen over de oude lindenboom op de Kattenberg. Het tweede deel van ‘150 jaar spoorweg in Heiloo’ van Mr. W.A.M. Admiraal maakt deze uitgave compleet.

De ledenvergadering
De jaarvergadering werd wederom goed bezocht. De bestuursleden Paul Morsch en Bart van der Feen de Lille werden herbenoemd. Jacob Ouderkerken werd benoemd tot bestuurslid en Joop Tulp werd aangesteld als secretaris. De vergadering bracht ons ook een kandidaat bestuurslid: Trudy van der Putte. Zij draait op proef mee in het bestuur. Een bestuurswens lijkt daarmee in vervulling te gaan: versterking door vrouwen.
Tenslotte liet Gerrit Valk ons heerlijk meekijken naar Picasso in Holland.

Tentoonstelling ‘De middenstand van Heiloo door de jaren heen’
Op 14 april 2018 opende Jan Ranzijn de tentoonstelling over de Heiloose middenstand. Deze leuke expositie kunt u bezoeken tot onze verhuizing naar de GGZ.

Wandelingen en fietstochten
De wandelingen en fietstochten trokken veel deelnemers en betroffen alle WOII. Er werd gekeken naar Heiloo tijdens deze oorlog en er was aandacht voor de Stolpersteine. Later dit jaar worden er nog drie
bijgeplaatst.

Zomeravondrondleidingen in de Witte Kerk, juli en augustus
In de zomeravonden organiseert de Historische Vereniging in samenwerking met de Stichting Witte Kerk Heiloo, 5 avondrondleidingen in de Witte Kerk van Heiloo.
De gids, de auteur van het boek ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’ zal u vertellen over de geschiedenis van het interieur van de kerk maar ook over het gebouw zelf valt veel te vertellen.
Wist u dat de Witte Kerk één van de oudste kerken van Nederland is? En wist u dat niet alleen aan de zuid- en oostzijde van de kerk mensen begraven zijn maar dat aan de noordzijde, het grasgebied, arme mensen begraven werden?
Eén van de avonden (1 augustus) zal Anita van Breugel,
beleidsmedewerkster Cultuurhistorie Gemeente Heiloo, u leiden over de begraafplaats van de kerk.
Data van de rondleidingen op de woensdagavonden: 18 juli, en 1 en 15 augustus 2018.
De gids begint om 19.00 uur. € 5,00 p.p inclusief brochure (geen pin). Mocht u zich alvast willen
voorbereiden, leest u dan het boek: ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’, d  boek is te koop in de Oudheidkamer voor € 29,50

Ons nieuwe museum
Op 22 mei 2018 werd het huurcontract voor ons nieuwe museum ondertekend. Het betreft werkelijk een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging. We gaan ons vestigen op een historische locatie, in een
rijksmonument. We gaan daar deel uitmaken van een heus museumkwartier met veel activiteiten en aanloop.
Het wordt een drukke zomer, die we willen besluiten met de opening in
oktober of november. Het is heel goed mogelijk dat u in het Monumentenweekend van 8 en 9 september al een kijkje kunt nemen.
Tenslotte wensen we u een goede zomer.

Het bestuur van de Historische Vereniging Heiloo.

Het bestuur van de Historische Vereniging Heiloo, van links naar rechts: Jacob Ouderkerken, voorzitter Jaap de Graaf, Jan de Winter, Paul Morsch, Nico Lenting, secretaris Joop Tulp en penningmeester Bart van der Feen de Lille


Nieuwsbrief december 2018

Nog niet beschikbaar

Voor nieuwsbrieven uit vorige jaren: klik HIER