Algemene Informatie


Bezoekadres Historische Vereniging Oud Heiloo

Bergeonstraat 30
1851 KB Heiloo plattegrond

Openingstijden:
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag:  19.00 - 21.00 uur
Groepen na afspraak.

Tel: 072-5320332, b.g.g. 072-5339736, 072-5336585 

Contributie

Voor de contributie geldt een minimumbijdrage € 15,00 per jaar (aan leden buiten Heiloo wordt vanwege de hoge verzendkosten een extra bijdrage van€ 7,50 verwacht)

Postbank

NL76 INGB 000 5477891, t.n.v. Historische Vereniging Oud Heiloo

Webmaster

Dick Slagter

ANBI-status
De Historische Vereniging Oud Heiloo heeft een zogenaamde 'ANBI-status'.
Dat houdt in dat schenkingen of extra bijdragen bij de jaarlijkse contributie in aanmerking komen voor aftrek bij de door leden te betalen inkomstenbelasting.


Disclaimer

Deze website heeft geen commercieel, maar een zuiver informatief doel.

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.

Voor bepaalde elementen van deze website is ook gebruik gemaakt van materiaal aangeleverd door derden. Het intellectuele eigendomsrecht van dit materiaal blijft onherroepelijk bij deze derden. Mocht u materiaal terugvinden op onze site, waarvan u meent dat hun gebruik uw intellectuele eigendomsrechten, auteurs of aanverwante rechten schendt, verzoeken wij u met ons contact op te nemen.