Werkgroepen van de vereniging  
   
  Bestuursadviescommissie  
  J.N. van Tiel
Mevr. E.G. van Vliet-Gemmink
 
     
  Redactie van de Heylooer Cronyck en de website  
  I. Blekemolen-van den Berg
J. van der Giessen
J. de Graaf-Gieltjes
M. Ouwendijk
D.C.T.Slagter
H. Welling
J. de Winter
 
     
  Wijkbezorgers  
  A. Avis
R. Bakker-Hoetjes
V. Bakker
Mevr. Bakker-Stam
K. Beets-Boot
J. Blakborn
M. Haak
C. Groot
A. Hoogvorst
J.B.A. IJpelaan
M. Kat
R. Keur
C. Klamer
J.C. Louwe
E. Molenaar
C. de Moor
N. de Moor
R. Ribberink
C. Sengers-van Loon
A.A. Slagter-de Heij
D. Slagter
J.N. van Tiel
G. Vis-Kroon
E.G. van Vliet-Gemmink
W. Weerheijm
K. de Wit
 
     
  Werkgroep Archivering  
  D. Slagter (digitaliseren en rubriceren)
 
     
  Commissie Cultureel Erfgoed  
  M. Content
J.E.B. van der Feen de Lille
N. Lenting
 
     
  Gastvrouwen en Gastheren Oudheidkamer  
 

H. Baltus
J. Blakborn
J. de Graaf
J. de Graaf-Gieltjes
L. Hoogvorst
A. IJpelaan
E. Kooyman
E. Lenting
P. Morsch
M. Pepping-Jensch
N. Portegies
M. Sanstra
R. Sanstra
T. Stoffers
N. Vader-Jensch
B. van Vliet

 
     
  Coördinator Vrijwilligers  
  M. Affourtit  
     
  Expositiecommissie  
 
J. de Graaf
J. de Graaf-Gieltjes
L. Hoetjes
L. van Raalte
J. de Winter
 
     
  Bouwwerkgroep  
 
J. de Graaf
J. de Graaf-Gieltjes
L. Hoetjes
J. de Winter
 
     
  Gastvrouwen en Gastheren Nijenburg  
 
I. Blekemolen-van den Berg
T. Berghuis
J. Blakborn
W. Buwalda
M. Content
F. Jansen
P. Morsch
E. Stet
T. Stoffers
J. van Tiel
B. van Vliet
I. Völke
 
     
  Diverse activiteiten  
  M. Affourtit
S. van Endt
B. v.d. Feen de Lille
J. de Graaf
J. de Graaf-Gieltjes
F. Houtenbos
S. Kalverdijk
M. Morsch
P. Morsch
N. Portegies
H. Ruiter
L. Sinke
A. Slagter-de Heij
D. Slagter
P. Stoffers
Th. Stoffers
J. Tulp

Monumenten commissie
B. v.d. Feen de Lille
N. Lenting
 
     
  Notulist  
  J. Tulp  
     
     
  Wij zoeken nog:  
  De vereniging zoekt nog naar leden die op een of andere wijze een bijdrage willen leveren aan de vereniging. Zij zijn van harte welkom.

Is dit iets voor u? Wij zien uw opgave graag bij de secretaris.

 
  Voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2016