Doelstellingen en activiteiten van de vereniging

 
Doelstellingen van de vereniging (art.2 van de statuten):
a.

b.

c.
de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heiloo te ontwikkelen en te stimuleren;

de historische gegevens van Heiloo zoveel mogelijk te bundelen en eventueel in stand te houden;

op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten van Heiloo.
 
De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door:
-
-

-
-
-
-

-
het uitgeven van de periodiek “Heylooer Cronyck” die twee maal per jaar verschijnt;
het organiseren van permanente en wisselende exposities in de oudheidskamer (verenigingslocatie), die elke zaterdag en dinsdagavond te bezoeken zijn;
het publiceren van catalogi en brochures gerelateerd aan de exposities;
het jaarlijks beschikbaar stellen van een historische prent aan de leden van de vereniging;
het organiseren van lezingen en excursies;
het archiveren van op Heiloo betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld;
het samenwerken met instellingen en organisaties die een overeenkomstige doelstelling hanteren.
 
De Historische Vereniging Oud Heiloo onderhoudt contacten met en werkt samen met:
-
-
-
-
-
-
de gemeente Heiloo;
de gemeentelijke monumentencommissie;
de archeologische werkgroep ‘Baduhenna’;
het regionaal Archief Alkmaar;
de regionale zusterverenigingen in ‘Cultureel Erfgoed Noord-Holland’ (CENH);                   
de regionale musea in de Stichting Musea Noord-Kennemerland.