Heilooer Cronyck

Heilooer Cronyck:

Inhoudsopgave van alle jaargangen – nummers
Indeling: Maand – jaar – jaargang – nummer – bladzijde – artikel – auteur(s)

Juli 2018, 12, 1
Blz.  3 Een wandeling langs herbergen, café’s en melksalons, Piet Stoffers
       11 Hendrika Maria Aleida (Marie) Jungius, Jan de Gruijter en Ina Blekemolen-van den Berg
         17 150 Jaar Spoorweg in Heiloo II, Mr. W.A.M. Admiraal
       24 Zo was ‘t / Zo is ‘t, Redactie
       26 Joan Praetorius, Ina Blekemolen-van den Berg
       28 Een boom van ereklasse, Redactie

December 2017, 11, 2
Blz.  3 De bewoningsgeschiedenis van Heiloo, Silke Lange
       11 Egmond en Heiloo: Historisch verbonden, Peter van den Berg en Ina Blekemolen-van den Berg
       17 Armenzorg en haar bezittingen, Jan de Gruijter
       20 150 Jaar Spoorweg in Heiloo, Mr. W.A.M. Admiraal
       29 Onlangs verschenen boeken,  Redactie
       30 Zo was ‘t / Zo is ‘t, Redactie
       32 Advertenties uit De Uitkijkpost December 1963, Redactie

Juni 2017, 11, 1
Blz.  3 Het Delensbos, een tuin van verwondering, I. Blekemolen-van den Berg
       10 Na de Juliaantjes weer nieuw leven aan de Hoogeweg, H. den Ouden
       13 Een volkstelling te Heiloo in 1811, Th. Bakker
       17 Houtwallen, hagen en houtsingels in Heiloo, A. van Breugel
       20 De Rimboe aan de Holleweg, J. de Gruijter en D. Slagter
       26 Zo was ‘t / Zo is ‘t, Redactie
       28 Advertenties uit de Uitkijkpost 1952, Redactie

December 2016, 10, 2
Blz.  3 Het jubileum van burgemeester, Jhr. N. van Foreest J. de Gruijter en I.Blekemolen-van den Berg
          9 De Heiloose geitenfokvereniging, J. de Gruijter
       14 Zo was ‘t / zo is ‘t nu in Heiloo Redactie
       16 De herdenkingsbomen in Heiloo, J. van der Giessen en D.Slagter
Bijlage:  Over de balk die alles zag en waarom Buk-Buk Buk-Buk heet, R. Alphenaar en J. de Graaf-Gieltjes

Augustus 2016, 10, 1
Blz.  3 Van wie was toch die sabel, P. Stoffers en J. de Graaf-Gieltjes
          9 Landgoed Nijenburg, de roem en de glorie van Kennemerland, J. van der Giessen en J. de Gruijter
       13 In de voetsporen van een wandelpionier (Jacobus Craandijk 1834-1912), J. de Gruijter en I.Blekemolen-van den Berg
       16 Het dialect van Heiloo, W.Buwalda
       22 Zo was ‘t / zo is ‘t nu in Heiloo, H.Ruiter en W.Buwalda
       24 Advertenties uit de 19e eeuw, Redactie

December 2015, 9, 2
Blz.   3 Wanneer het yser gloeyt te midden in de kolen, P.Bussen
        13 De wateren, polders en molens aan de Oostzijde van Heiloo – Deel 2, E.Zwijnenburg en B.Slooten
        22 Zo was ‘t / zo is ‘t nu in Heiloo (Zuiderloo), Redactie
        24 Nieuwpoort, Vier Staten en Zandersloot, W.Buwalda en J.de Gruijter
        32 Nieuwe straatnamen in Heiloo, D.Slagter m.m.v. W.Buwalda
        40 Ypenstein of Ilpenstein?, Redactie

Juli/augustus 2015, 9, 1
Blz.   3 De wateren, polders en molens aan de Oostzijde van Heiloo – Deel 1, E.Zwijnenburg en B.Slooten
        10 De Huiskamer van Heiloo, M.Sanstra-Veenis
        16 De Gerefomeerde kerk van Heiloo, I.Blekemolen-van den Berg en Jan de Gruijter
        20 Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2 en De Hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo, Redactie
        22 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Stationsplein), Redactie
        24 Enkele opmerkelijke advertenties uit het verleden, Redactie

December 2014, 8 2
Blz.   5 Het verleden herleeft, veertig jaar “Oud Heiloo’, W.Buwalda
        21 Heiloo en de Beeldenstorm (1566), S.Wassing
        31 Archeologisch onderzoek tussen Kennemerstraatweg en Hoogeweg, S.Lange
        48 De wateren, polders en molens rond Heiloo, E.Zwijnenburg en B.Slooten
        66 Schetsen uit Heiloo in het eerste jaar na de bevrijding, J.de Gruijter

Juni/Juli 2014, 8, 1
Blz.   3 Het Heilooer altaarstuk, I.Blekemolen-van den Berg
           8 De soap van de woning van burgemeester Kalff, J.de Gruijter
        13 Het zaadhuis van Heiloo krijgt een nieuwe bestemming, W.Buwalda
        18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kennemerstraatweg – Tolhuis), Redactie
        20 Leven en werken op de Willibrordusstichting 1960- 1970, D.C.T.Slagter
        25 De preekstoel, W.Buwalda en V.Bakker
        27 Zonsondergang Ronde O -21 juni F.Jansen,  Redactie

December 2013, 7, 2
Blz.   3 De huiskamer van Heiloo, M.Sanstra-Veenis en J. de Gruijter
           9 De crisisjaren 1930 – 1940, J. de Gruijter
        12 Wandelkaart van Heiloo circa 1923, Redactie
        16 De Varnebroekermolen, W.Buwalda
        17 Heiloo onder dak’ is een voltreffer (boekbespreking), Redactie
        18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Vóór de Witte Kerk), Redactie
        20 Altaarstuk Willibrorduskerk gerestaureerd, I. van den Berg

Augustus/September 2013, 7, 1
Blz.   3 De crisisjaren, deel 1, 1930 – 1935: van kwaad tot erger, J. de Gruijter
        10 De crisisjaren, deel 2, 1936 – 1940: Armoede als voorpost van de Tweede Wereldoorlog, J. de Gruijter
        14 Nogmaals Agatha van Foreest, C.Boon en Redactie
        16 De oorsprong van de naam Oesdom, A.P.Koeman
        17 De gevelsteen van het vroegere postkantoor aan de Heerenweg, D.C.T.Slagter
        18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Postkantoor Zeeweg en Het Knooppunt), Redactie
        20 Heyloo Bier: Ter Coulster Dubbel, Redactie
Bijlage: Het Pronkpoppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg, M.Content

December 2012, 6, 2
Blz.   3 Fietspad van Heiloo naar Egmond, J. de Gruijter
           6 Buitenhuizen, W.Buwalda
        11 De grisalles van het Huis Nijenburg, I. van den Berg
        17 Een zaak met een luchtje in 1931, J. de Gruijter
        21 Uitgebreide en vernieuwde rioolwaterzuiverings-installatie 2012 in Heiloo, Redactie
        22 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Pastoor van Muijenweg), Redactie
        24 Bibliotheek Heiloo bestaat 50 jaar, Redactie

Juni/Juli 2012, 6, 1
Blz.   3 De veelbewogen geschiedenis van het klooster De Blinken, Redactie
           8 Nogmaals Willibrord, W.Buwalda
        11 De theekoepel van Ter Coulster, Redactie en B.van der Feen de Lille en M.van Lente
        12 Afgegraven houtwal verborg vroegmiddeleeuwse boerderij, W.Buwalda
        15 Agatha van Foreest in Hoorn, T.Coppens
        17 Onverschrokken verzetsman in Heiloo (Matthijs Zonderhuis), Redactie
        18 Zo was ‘t, zo is ‘t nu en… zo wordt ‘t in Heiloo (Kruispunt Westerweg – Stationsweg), Redactie
        20 Gemeente stoot de Hutkoffer af, Redactie

December 2011, 5, 2
Blz.   3 De grenspalen van Heiloo, D.C.T.Slagter
           9 De begraafplaats van de Willibrordusstichting, D.C.T.Slagter
        12 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kruispunt t.o. van de Witte Kerk), Redactie
        14 De ramp van 1953 en Heiloo, P.Bussen
        17 Noten gezocht (n.a.v. Kalksovenweg), V.Bakker
        19 Heiloo, een dorp in oorlogstijd (t.g.v. uitgave boek), Redactie
        20 Politie in Heiloo, Redactie
        22 Het poppenhuis van Nijenburg, Redactie

Augustus/September 2011, 5, 1
Blz.   4 Cornelis van Foreest en zijn boeken op Nijenburg, P.J.Tomson
        12 De collectie wordt openbaar, N. van Foreest
        15 De herkomst van de naam Nijenburg, W.Buwalda
        18 De restauratie is voltooid, W.Buwalda
        21 Dikke Kees, Mooie Jeannette en Dooie Dirkie, C.Klinkert
        24 Nijenburg te Heiloo, P.T.E.E.Rosenberg
        33 Brandpreventie van grootvader Herpert, N.Tomson
        34 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Nijenburg), Redactie

December 2010, 4, 2
Blz.   3 De betekenis van Willibrord voor Heiloo, W.Buwalda
        13 De eerste steen geplant, W.Schotvanger
        18 Drie historische onderwerpen in Heiloo-Noord, V.Bakker
        22 Schouten van Heiloo 1775 – 1810, J.Laarman
        24 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Willibrordusput bij Witte Kerk), Redactie
        26 Naar aanleiding van… (Oorlog – Vliegfeesten – De Eglantier – Nijenburg), W.Buwalda

Augustus 2010, 4, 1
Blz.   4 Heiloo in de Tweede Wereldoorlog, V.Bakker en W.Buwalda en P.Kuijper
        19 Opmerkelijke vondst in kasteel-museum Sypesteyn, P.Kuijper
        22 Onderzoek naar object in de Oudheidkamer Heiloo, P.Kuijper
        25 Bespiegeling over de naamgeving van het putje van Kapel, A.P.Koeman
        26 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Het Maalwater en gemalen), Redactie
        28 Nieuwe straatnamen in Heiloo, D.C.T.Slagter
        31 Het Volksbadhuis P.Bussen
        35 Voor u gelezen (Heilo in:’De stadt Alkmaer met haare dorpen’), W.Buwalda

Augustus 2009, 3, 1 en 2
Blz.   4 Onze Lieve Vrouw Ter Nood door de eeuwen heen, P.Kuijper
        19 Prehistorische bewoning in Heiloo, S.Lange
        34 Plaatselijk bestuur in Heiloo in vroeger tijden, W.Buwalda
        37 Vergeten schouten van Heijloo en Oesdom, P.Louter
        40 Schouten van Heiloo, G.Luth
        45 Crol, speurtocht naar een naam, H.G. ten Berge
        46 Voor u gelezen (Over de dagboeken van Frederica Fontein Verschuir), W.Buwalda
        48 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Stationsweg 115 – Gezellenhuis), Redactie
        50 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kapellaan – Café St. Willibrord), Redactie

December 2008, 2, 2
Blz.   4 De St.Willibrordusstichting, D.C.T.Slagter
        12 Opmerkelijke vondst in het Regionaal Archief Alkmaar, Redactie
        16 Een curieuze kerststal in de oudheidkamer, W.Buwalda
        20 De Kerkebuurt in het begin van de 20e eeuw, W.Buwalda
        25 De familie Bloemhoff, Redactie
        26 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Kerkelaan – evangelisatiegebouw), Redactie
        28 Voor u gelezen (‘Heiloo, toen het dorp nog dorp was’), W.Buwalda

Juni 2008, 2, 1
Blz.   7 Inleiding: Sic transit… (Afscheid Oude Pastory), W.Buwalda
           8 1. De Historie tot 1787: pastoors en predikanten, W.Buwalda
        10 2. Het tijdperk van 1787 tot circa 1900: beroemde bouwmeester, bekende bewoners, W.Buwalda
        17 3. De pastorie van circa 1900 tot 1956: markante predikanten, W.Buwalda
        21 4. Het bejaardenhuis ‘De Oude Pastorij’ 1956 – 1979, W.Buwalda
        24 5. 1979 – 2008: een andere bestemming, W.Buwalda
        28 6. Wat zal de toekomst brengen, W.Buwalda
        31 Exposities van de Vereniging Oud Heiloo gehouden in De Oude Pastorij, W.Buwalda

December 2007, 1, 1
Blz.   3 De Heylooer Cronyck vernieuwd, Redactie
           4 De Canon van Heiloo, Redactie
           5 De Kring van Heiloo, W.Buwalda
        11 Het vliegveld van Heiloo, P.Kuijper
        18 Zo was ‘t, zo is het nu in Heiloo (Stationsweg – hoek Heerenweg), Redactie

Start nieuwe nummering i.v.m. volledig herziene lay-out.

December 1999
Blz. 57 De Kennemerstraatweg hoek Van Aostastraat, Een foto met herinneringen (2), NN
         60 Gebouw “Cornelius” behouden, NN
         63 Van Caendorp tot Kaandorp, NN
– – December 1999 75 Verslag van de Archeologische Werkgroep Heiloo (met resultaten), A.Haverman en  T.de Ridder

Mei 1997
Blz. 37 Het oorlogsmonument op Het Groentje, W.M.A.Admiraal en J.J.Dekker
         46 Zo maar een herinnering (radiotoestel De Rooy), NN
         47 Bosbranden in Heiloo?, J.Bakker
         49 De Kennemerstraatweg hoek Van Aostastraat, Een foto met herinneringen, NN
         52 Jaarverslag 1993 van de Archeologische Werkgroep Heiloo (met resultaten), T.de Ridder

December 1995
Blz.   1 Heiloo voor Willibrord, Het archeologische verhaal over de vroegste strandwalbewoners, T. de Ridder

November 1992, 14, 1
Blz.    1 Archeologie in Heiloo, T. de Ridder

December 1991, 13, 1
Blz.   1 Villa Blockhove, C.H. van de Weide-de Lange
        10 Blokhuis Lutine, NN
        12 Landgoed Nijenburg, R.Snethlage

Januari 1989, 12, 1
Blz.   4 Hollandse Liedjes Nicolaas Beets, M.Mathijsen en G.Heemskerk

Januari 1987, 11, 1
Blz.   4 Nijenburg te Heiloo, J.H.Rombach

Januari 1985, 10, 1
Blz.   4 Harmonie en Fanfare Heiloo, R.Vennik-Gelderblom

December 1984, 9, 2
Blz. 52 Dorpsleven in Heiloo, 40 à 50 jaar geleden, C.Hoogvorst
         57 Heiloo of het Baduhennawoud?, G.G.M.Tjaden

1984, 9, 1
Blz.   1 Pieter van Foreest De Hollandse Hipocrates 1521 – 1597, H.A.Bosman-Jelgersma

Juni 1983, 8, 2
Blz.   1 Het Huis Ter Coulster bij Heiloo, J.H.Rombach

Januari 1983, 8, 1
Blz.   1 Expositie Alkmaarse bodemvondsten, J.Stam en M.Corbié

1982, 7 1
Blz. 11 De Kring van Heiloo, M.Mathijsen
         33 Johannes Petrus Hasebroek, M.Mathijsen
         40 Beets en Heiloo, M.Mathijsen
         44 Johannes Kneppelhout, M.Mathijsen
         50 Elisabeth Johanna Hasebroek, M.Mathijsen
         54 Anna Louisa Geertruida Toussaint, M.Mathijsen
         59 Everhardus Johannes Potgieter, M.Mathijsen
         64 Willem Jacobsz. Hofdijk, M.Mathijsen
         69 Catalogus, M.Mathijsen
      111 Bij het Noord-Hollandsch kanaal (J.P.Hasebroek), M.Mathijsen
      114 De Doodenlaan te Heilo, M.Mathijsen
      116 Het putje van Heilo, M.Mathijsen
      119 Een landschap bij maneschijn, M.Mathijsen
      128 Het putje van Heiloo (N.Beets), M.Mathijsen
      129 In de diligence, M.Mathijsen
      135 Heiloo, M.Mathijsen
      136 Holland, M.Mathijsen
      139 In “‘T Bosch van Nyenburgh”, M.Mathijsen
      145 Onder de linde, M.Mathijsen
      147 Elegie, M.Mathijsen
      147 Lief Heilo, M.Mathijsen
      149 Kalender van bezoek, M.Mathijsen

December 1981, 6, 2
Blz. 35 Een Oude Heiloosche Familie, W.A.Spaans
         38 De Heilooer ijsbaan, J.van den Kommer
         44 Openluchtbijeenkomsten in de eerste helft van deze eeuw in Heiloo, N.J.Speur
         44 Bij de Kattenberg, N.J.Speur
         45 Ter Coulster, N.J.Speur
         45 Nijenburg, N.J.Speur
         46 Vliegfeest, N.J.Speur
         54 Kalksovenweg, N.J.Speur

Juli 1981, 6, 1
Blz.   2 (Brandweer:) Brandkeuren van Heiloo, P.Wijn
          5 (Brandweer:) Hoe het in het begin van deze eeuw ging, N.J.Speur
       10 (Brandweer:) De oprichting en de oorlogsjaren, N.J.Speur
       14 (Brandweer:) Tot aan het vijfentwintigjarig jubileum, J.van den Kommer
       23 (Brandweer:) De laatste vijftien jaar, T.Rozing
       28 (Brandweer:) Legenda van Sint Florianus, NN
       29 (Brandweer:) Naamlijst van personen, NN

December 1980, 5, 2
Blz. 28 Katten en de Kattenberg Uit:Tijdschr.”Buiten” 04-01-1908
         31 Oud Heiloo en de Amateur-archeoloog, A.Lawant
         33 Antje, de warme bakkersvrouw van Heiloo, D.Bos
         43 De Oude Knegt, NN
         45 Register personen en zaken afgelopen tien afleveringen Heilooer Cronyck, NN

Mei 1980, 5, 1
Blz.   1 Kerstmenu 1942 voor vier personen, R.Vennik-Gelderblom
           3 Waar bleven de bomen aan de Kennemerstraatweg, R.Vennik-Gelderblom
           7 Overval op het Gemeentehuis in Heiloo mislukte, R.Vennik-Gelderblom
           8 Overval op het Distributiekantoor door de K.P. Alkmaar, R.Vennik-Gelderblom
        10 Luchtbeschermingsdienst Heiloo, R.Vennik-Gelderblom
        13 Pro Justitia, R.Vennik-Gelderblom
        16 Inleveren, vorderen en gewoon inpikken was de regel in de oorlogsjaren, R.Vennik-Gelderblom
        23 Het ontruimen van woningen, R.Vennik-Gelderblom
        24 Heel vaak werden de Duitsers op een dwaalspoor gezet, R.Vennik-Gelderblom

December 1979, 4, 2
Blz.   2 “Heiloo in prenten en kaarten”, een beschrijving van inhoud van de tentoonstelling, J.A.Rombach en N.J.Speur

Mei 1979, 4, 1
Blz.   3 De Fontein, Het Bestuur
           4 Nijenburg en zijn bewoners, NN
           8 De Kerkebuurt in het begin van deze eeuw, N.J.Speur
        14 Tijdrekenkunde in kort bestek, A.A.Veer
        20 Het “Baker-liedje” van Heiloo, NN

December 1978, 3, 2
Blz.   4 De Oude Pastory – Oudheidskamer, NN
           6 Iets over het oudste archiefstuk uit het archief van de Gemeente Heiloo, A.A.Veer
        13 Heer George van Cats en de Zandersloot, W.A.Fasel
        17 Dorpsroddel, P.A.
        18 De Vloek, P.A.

Mei 1978, 3, 1
Blz.   3 Korenmolen “De Blinker”, N.J.Speur
           8 Gerrit van den Bosch en de Willibrordusput, J.Bertrand
        12 De Brandspuit (1823), P.H.J. van Loon
        13 “Heiloo nog lang niet ontaard in een tweede Oss!”, N.Majolée
        15 Beknopte bilbiografie van Heiloo, samengesteld uit tijdschriftartikelen, A.A.Veer

December 1977, 2, 2
Blz.   2 De Abdij van Egmond en haar relatie tot Heiloo (resumé) , Pater Hof
           9 Het Raadhuis,  A.A.Veer
        13 Vijftig jaar Willibrorduskerk W.A.M.Admiraal
        18 De Gemeentelijke bestuurders Vanuit het heden naar het verleden – De Schouten, P.H.J. van Loon

Juni 1977, 2, 1
Blz.   3 Sint Willibrord, H.E. Oostendorp
           7 Maatregelen tegen brand (rond 1760), P.H.J. van Loon
        11 De tramlijn Haarlem-Alkmaar, H.E. Oostendorp
        15 De Gemeentelijke bestuurders Vanuit het heden naar het verleden – De Burgemeesters, P.H.J. van Loon

Oktober 1976. 1, 2
Blz.   2 De bewoningsgeschiedenis van Heiloo tot 1800, P. Wijn
         13 Rondom de Witte Kerk (vervolg), H.E. Oostendorp
         15 Reglement voor den schoolmeester van Heyloo en Oesdom van 1 juni 1756, H.E. Oostendorp

Februari 1976, 1, 1
Blz.  5 De fysische gesteldheid van Heiloo, P. Wijn
       11 Rondom de Witte Kerk, H.E. Oostendorp

Opmerking: in het overzicht is niet het voorwoord van de uitgaven opgenomen omdat dit vrijwel standaard is.

Samengesteld door Dick Slagter, 28 juni 2017